top of page
informatiefiche over de architect

Wij geven u als opdrachtgever of kandidaat opdrachtgever graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze informatie is op 01 januari 2020 opgesteld.

 

naam kluster architecten / Atelier E

juridische vorm eenmanszaak

bestuurder Elien Lemenu, architect

maatschappelijke zetel Westkaai 34B bus 3D

telefoon 0478/60 31 94

e-mail info@klusterarchitecten.be

website www.klusterarchitecten.be

ondernemingsnummer 0649.419.354

professionele titel(s) Architect - Interieurarchitect

land van toekenning van de titel België

beroepsorganisatie Orde van Architecten van de provincie West-Vlaanderen

Oude Zak 35/1, 8000 Brugge

 

De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten en is gebonden aan het wettelijk reglement van beroepsplichten

bottom of page